2011: Ausstellung in Berlin - Lines Fiction ★ Zeichnung & Animation ★

2011: Ausstellung in Berlin

Presse / Press Review

Lines Fiction — Zeichnung & Animation

29. Januar bis 26. Februar 2011 / Jan. 29 – Feb. 26, 2011

Fruehsorge Contemporary Drawings
Heidestraße 46-52, 10557 Berlin

Per Dybvig

Simon Faithfull

Bettina Munk

Serge Onnen

Katrin Ströbel

Karen Yasinsky

installation_wand

Top